Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

HODNOTIACE SPRÁVY* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2018/2019

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2018/2019

Úspechy školy za šk. rok 2018/2019

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2017/2018

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2017/2018

Úspechy školy za šk. rok 2017/2018

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2016/2017

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2016/2017

Úspechy školy za šk. rok 2016/2017

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2015/2016

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2015/2016

Úspechy školy za šk. rok 2015/2016

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2014/2015

Úspechy školy za šk. rok 2014/2015

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2013/2014

Úspechy školy za šk. rok 2013/2014

* * * * * * * * * * * * * * * *

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012/2013

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2012/2013

Úspechy školy za šk. rok 2012/2013

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hodnotiaca správa za šk.rok 2011/2012

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2011/2012

Úspechy školy za šk. rok 2011/2012

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hodnotiaca správa za šk.rok 2010/2011

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2010/2011

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za šk. rok 2009/2010

Úspechy žiakov za šk.rok 2009/2010

Hodnotiaca správa za šk.rok 2009/2010

Hodnotiaca správa za šk.rok 2008/2009

Hodnotiaca správa za šk.rok 2007/2008

Hodnotiaca správa za šk.rok 2006/2007

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk