Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍMgr.Jana Hrušková, vedúca ŠKD

kontakt: jana.hruskovazavinaczsstanicnake.sk

Ako pracujeme keď sme doma - 3.C trieda

Akcia ŠKD - zapoj sa aj ty

Škola doma a MDD

Časopis ŠKD "Mravenisko číslo 2"

Časopis ŠKD "Mravenisko číslo 1"

Dokumenty pre ŠKD na šk.rok 2019/2020:

Výchovný program ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD

Štatút ŠKD

Dodatok k Výchovnému programu ŠKD platný od 1.1.2013

Smernica o financovaní ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa z ŠKD

Žiadosť o odpustenie a zníženie poplatku v ŠKDOddelenia v ŠKD pre školský rok 2019/2020
I. oddelenie: ERIKA ONTKOVÁ
II. oddelenie: MGR. JANA HRUŠKOVÁ, vedúca ŠKD
III. oddelenie: MGR. JANKA BELÁNOVÁ
IV. oddelenie: PhDr. JANA SAPOLOVÁ
V. oddelenie: MGR. LÝDIA STYBAROVÁ
VI. oddelenie: BC. AMÁLIA KÖVÉROVÁ
VII. oddelenie: IVETA ZELEŃÁKOVÁ
VIII. oddelenie: MGR. IVETA HLEBOVÁ
IX. oddelenie: ERIKA NAGYOVÁ
X. oddelenie: MGR. VERONIKA ŠPIŠÁKOVÁ REVICKÁ
XI. oddelenie: ROMANA BOROŠOVÁ
XII. oddelenie: MGR. JANA PAĽOVÁ PINDROCHOVÁ
XIII. oddelenie: EVA LUČKOVÁ, Mgr.EVA BOROŠOVÁ
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk