Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

METODICKÉ ORGÁNYMetodické združenia


Metodické združenie Vedúca MZ
MZ 1. - 2. ročník PaedDr. Jarmila Briškárová
MZ 3. - 4. ročník PaedDr. Marcela Drabantová
ŠKD Mgr. Jana Hrušková

 


Predmetové komisie


Predmetová komisia Vedúca PK
PK Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Soňa Adamčíková
PK Anglický jazyk Ing. Zuzana Moreau
PK Cudzie jazyky Mgr. Zita Meltzerová
PK Matematika, Fyzika, Informatika Mgr. Eva Vysopalová
PK Biológia, Chémia, Geografia RNDr. Viera Petnuchová
PK Dejepis, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova Mgr. Lýdia Schmidtová
PK Technika, Svet práce, Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova Ing. Jana Jakešová
PK triednych učiteľov Mgr. Lenka Nižníková
 
 

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk