Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ZAMESTNANCIUčitelia

Meno E-mail

Mgr. Soňa Adamčíková, VII.D
(SJ, EV, NJ)

sona.adamcikovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Katarína Balážová, III.C
(1.-4.ročník)

katarina.balazovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Ľudmila Bayerová, VII.B
(SJ)

ludmila.bayerovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Zuzana Blašková, VII.A
(M, Inf)

zuzana.blaskovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Eva Borošová
(FrJ)

eva.borosovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Ľuboslava Bozogáňová, II.B
(1.-4.ročník)

luboslava.bozoganovazavinaczsstanicnake.sk

PaedDr. Jarmila Briškárová, II.A
(1.-4.ročník)

jarmila.briskarovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Slávka Dankovičová, VIII.D
(SJ)

slavka.dankovicovazavinaczsstanicnake.sk

PaedDr. Marcela Drabantová, IV.C
(1.-4.ročník)

marcela.drabantovazavinaczsstanicnake.sk

PaedDr. Mária Feckaninová, IX.A
(AJ)

maria.feckaninovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Erika Görcsösová
(F,Inf)

erika.gorcsosovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Jitka Ignácová
(VV,TchV)

jitka.ignacovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Veronika Imrichová, I.C
(1.-5.ročník, EV)

veronika.imrichovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Anna Ivanová
(FJ)

anna.ivanovazavinaczsstanicnake.sk

Ing. Jana Jakešová
(F,TchV)

jana.jakesovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Soňa Jenčušová, VI.C
(Bio)

sona.jencusovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lucia Jurková, VI.A
(Mat, Inf)

lucia.jurkovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Mária Kuchtová, IV.A
(1.-5.ročník, EV)

maria.kuchtovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Viktoriya Kralik
(RJ)

viktoriya.kralikzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Svetlana Mattová, IX.D
(AJ)

svetlana.mattovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Ján Martinko
(TaŠV)

jan.martinkozavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Zita Meltzerová
(D, NJ)

zita.meltzerovazavinaczsstanicnake.sk

Ing. Zuzana Moreau, VII.C
(AJ)

zuzana.lackovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Kamila Nagyová, IV.B
(1.-4.ročník)

kamila.nagyovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lenka Nižníková, VIII.C
(SJL)

lenka.niznikovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lýdia Novacká , I.A
(1.-4.ročník)

lydia.novackazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Veronika Parimuchová, V.C
(NJ)

veronika.parimuchovazavinaczsstanicnake.sk

RNDr. Viera Petnuchová, VIII.A
(M, Bio)

viera.petnuchovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Oľga Proksová
(AJ)

olga.proksovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Mária Robová, VI.D
(AJ)

maria.robovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Martina Sarnovská, II.C
(1.-4.ročník)

martina.sarnovskazavinaczsstanicnake.sk

RNDr. Andrea Sedláková, IX.B
(Bio, Che)

andrea.sedlakovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lýdia Schmidtová, VIII.B
(Dej, NabV, ON)

lydia.schmidtovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Dominika Schvarcingerová, V.B
(AJ, ON)

dominika.schvarcingerovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr.Eva Sláviková
(AJ, 1.-4.ročník)

eva.slavikovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr.Jana Stretavská
(Geo)

jana.stretavskazavinaczsstanicnake.sk

Mgr.Slavka Szemenyáková
(NBV)

slavka.szemenyakovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Katarína Šarišská,V.C
(TV)

katarina.sarisskazavinaczsstanicnake.sk

Mgr.Erika Šmelková, III.A
(1.-4.ročník)

erika.smelkovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Martina Šuľová, II.D
(1.-4.ročník)

martina.sulovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Milan Švider, III.B
(1.-4.ročník)

milan.sviderzavinaczsstanicnake.sk

Mgr.Lucia Vargová, VI.B
(AJ)

lucia.vargovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Eva Vysopalová
(M, F)

eva.vysopalovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Janette Závacká, I.B
(1.-4.ročník)

janette.zavackazavinaczsstanicnake.skŠKD (vychovávateľky)

Meno E-mail

Mgr. Jana Hrušková

jana.hruskovazavinaczsstanicnake.sk

Eva Lučková

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Iveta Hlebová

skdzavinaczsstanicnake.sk

PhDr. Jana Sapolová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Romana Borošová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Erika Nagyová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Iveta Zeleňáková

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Jana Paľová Pindrochová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Erika Ontková

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Janka Belánová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Veronika Špišáková Revická

skdzavinaczsstanicnake.sk

Bc. Amália Kövérová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lýdia Stybarová

skdzavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Eva Borošová

skdzavinaczsstanicnake.skŠpeciálna pedagogika a psychológia

Meno E-mail

Mgr. Zuzana Hamzová, PhD.
špeciálna pedagogička

zuzana.hamzovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Dávid Gaľa
špeciálny pedagóg

david.galazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lenka Kalafusová
školská psychologička

lenka.kalafusovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Lýdia Stybarová
školská psychologička

lydia.stybarovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Iveta Miklošová
asistentka učiteľa

iveta.miklosovazavinaczsstanicnake.sk

Mgr. Zlatica Smoradová
asistentka učiteľa

zlatica.smoradovazavinaczsstanicnake.skZamestnanci na materskej dovolenke

PaedDr. Romana Renčková

RNDr. Simona Novická

Mgr. Daniela Mitrová

Mgr. Katarína Podhájecká

Mgr. Blanka KaňukováSprávni zamestnanci

Funkcia Meno E-mail

Hospodárka školy

Renáta Fatulová

hospodarkazavinaczsstanicnake.sk


renata.fatulovazavinaczsstanicnake.sk

Sekretariát

Ing. Darina Fedorková

hospodarkazavinaczsstanicnake.sk


darina.fedorkovazavinaczsstanicnake.sk

Správca IKT

Ing. Jozef Fetterik

jozef.fetterikzavinaczsstanicnake.sk

Školník, kurič

Andrej Szeghy

 

Údržbár

Maroš Topolčanský

 

Upratovačky

Anna Tkáčová

 

Božena Husárová

 

Marta Finková

 

Zuzana Vargová

 

Lenka Girovská

 

Mária Bodnárová

 

Vrátnička

Anna Tkáčová

 

Vedúca ŠJ

Mgr. Mária Lacková

maria.lackovazavinaczsstanicnake.sk

Kuchárky

Oľga Sabovová

 

Helena Hadvabová

 

Božena Huňadyová

 

Margita Baranyová

 

Zuzana Lešková

 

Františka Dibďáková

 

Lenka Geistová

 

Andrea Kočkárová Ražiková

 

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk