Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner


Akcia KA229

Školské výmenné partnerstváŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Názov projektu: Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Lopatníková
E-mail: darina.lopatnikova-zavinac-zsstanicnake.sk
Partnerské školy: Inmaculado Corazón de María, Logroño, Španielsko
                             Lycée Paul Langevin, La Seyne Sur Mer, Francúzsko
Cieľová skupina projektu: žiaci 8. a 9. ročníka
Komunikačný jazyk: angličtina
Pracovné prostredie projektu: platforma eTwinning
Trvanie projektu: 01.09.2019 - 31.08.2021

Ciele projektu:

- rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov s cieľom pripraviť ich pre uplatnenie sa v európskom priestore (dôraz kladený na komunikáciu v cudzom jazyku, schopnosť učiť sa, samostatne a tvorivo riešiť problémy, sociálne a občianske zručnosti, schopnosť prispôsobovať sa zmenám v meniacom sa prostredí a prácu s modernými technológiami)

- spolupracovať so zapojenými školami v oblasti metodológie a výmeny pedagogických skúseností (využívať vo vyučovaní kolaboratívnu metodológiu service learning)

- podporovať hodnoty národnej a európskej kultúry

- viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu, spolupráci a tolerancii iných kultúr

Aktivity:

Nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu

5. - 7. november 2019: Inmaculado Corazón de María, Logroño, Španielsko

        - správa zo stretnutia
        - článok na webovej stránke Mesta Košice

4. - 6. február 2020: Lycée Paul Langevin, La Seyne Sur Mer, Francúzsko

        - správa zo stretnutia
        - článok na webovej stránke Mesta Košice

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk