Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

AKCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

30.06.2020 Slávnostné ukončenie školského roka
22.06.2020 Zážitkové hodiny biológie počas karantény
19.06.2020 Robotická liga
18.06.2020 List pre moje JA v roku 2030
22.05.2020 Spoznávame Slovensko - 4.B
21.05.2020 Kuchtíme s ŠKD
21.05.2020 ZŠ Staničná 13 získala titul: "Škola plná talentov"
18.05.2020 My PenFriend - 4.ročník
14.05.2020 Čo je nové v I. oddelení ŠKD
12.05.2020 Vynaliezaví šiestaci
12.05.2020 Učíme sa doma - prváci a druháci
09.05.2020 Deň Európy online
06.05.2020 Výtvarné poďakovanie
05.05.2020 Sme doma - práce 6.D
04.05.2020 Online učenie nemeckého jazyka
29.04.2020 Hravo Ži Zdravo - súťaž
27.04.2020 Učíme sa doma v 4.B
24.04.2020 Jazykový kvet - krajské finále
22.04.2020 Hodiny Techniky na diaľku
21.04.2020 Chemické pokusy doma
21.04.2020 Výučba AJ v 1.A netradične
20.04.2020 Jazykový kvet
09.04.2020 Výtvarná výchova - naše práce
15.04.2020 Učíme sa doma - 4.C
08.04.2020 Postrehy učiteľky Bio a Che k online vyučovaniu
08.04.2020 Postrehy žiakov a rodičov k online vyučovaniu
27.03.2020 Domáce aktivty ŠKD
26.03.2020 Relax Day – I am at home
25.03.2020 Online hodiny matematiky
24.03.2020 Online hodina biológie
21.03.2020 Jazykový kvet
20.03.2020 Deň frankofónie
20.03.2020 Rady od pani psychologičky
12.02.2020 Slávnostné otvorenie telocvične
11.02.2020 Exkurzia 8.ročník na francúzskom gymnáziu
07.02.2020 Deviataci na Gymnáziu Šrobárova a Poštová
06.02.2020 Geografická olympiáda OK
04. - 06.02.2020 Projektové stretnutie Erasmus+ vo Francúzsku
06.02.2020 7.B v knižnici
06.02.2020 7.D v knižnici
06.02.2020 Ľudovít Štúr ako ho nepoznáme
31.01.2020 Hodnotenie šatní
30.01.2020 Karneval
27.01.2020 7.reprezentačný ples 2020
27.01.2020 Okresné kolo Šalianskeho Maťka
21.01.2020 Tvorivá dielňa v ŠKD
17.01.2020 Erb Mesta Košice na fasáde našej školy
16. - 17.01.2020 Zimná olympiáda v ŠKD
16.01.2020 Ruské slovo - krajské kolo
16.01.2020 Olympiáda v NJ - obvodné kolo
15.01.2020 Olympiáda v AJ OK
14.01.2020 Šaliansky Maťko - školské kolo
10.01.2020 Zbierka pre rodiny v núdzi
18.12.2019 Olympiáda v ruskom jazyku - školské kolo
18.12.2019 Deviataci na Gymnáziu Šrobárova
18.12.2019 Časopis ŠKD "Mravenisko"
13.12.2019 1.B v CVČ
12.12.2019 Adventné čítanie v ŠKD
10. - 11.12.2019 Školské kolo Pytagoriády
10.12.2019 Vianočná pošta pre seniorov - ŠKD
10.12.2019 2.A v CVČ
09.12.2019 Olympiáda v dejepise - školské kolo
06.12.2019 Deviataci v T-Systems
06.12.2019 Návšteva UVLP
05.12.2019 ProEduco 9.ročník
05.12.2019 Recyklovateľné koše
27.11. - 04.12.2019 Výmenný pobyt v Španielsku
29.11.2019 Eko hodina v 1.A
28.11.2019 Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
28.11.2019 Florbal krajské kolo dievčatá
28.11.2019 Aha Matematika
27.11.2019 Olympiáda vo FJ - školské kolo
27.11.2019 Beseda o AIDS
26.11.2019 Planetárium 5.ročník
26.11.2019 Správna voľba povolania
22.11.2019 Olympiáda v Aj - školské kolo
18. - 22.11.2019 Šarkaniáda v ŠKD
21.11.2019 Rés Cordis – Vec Srdca
21.11.2019 Zahrajme si rozprávku
14.11.2019 Exkurzia v Technickom múzeu
08.11.2019 Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo
08.11.2019 ITShow
08.11.2019 Halloween v ŠKD - Tekvičková slávnosť
04. - 08.11.2019 Týždeň prírodovedných predmetov
07.11.2019 Exkurzia v Kosite 5.C
06. - 07.11.2019 Florbal OK
05. - 07.11.2019 Projektové stretnutie Erasmus+ v Španielsku
06.11.2019 Exkurzia – Medzev a Jasov
29.10.2019 Návšteva bábkového divadla
25.10.2019 Exkurzia v Budapešti
24.10.2019 Okolo sveta za jeden deň
23.10.2019 Exkurzia Bukovec - Jasov
21.10.2019 Strašiak v poli ŠKD
17.10.2019 Deň jablka
17.10.2019 Deň jablka v 3.B
16.10.2019 Beseda s lekárkou
16.10.2019 Pasovačka prvákov ŠKD
15.10.2019 Exkurzia v MČ Juh
15.10.2019 Exkurzia Jasovská jaskyňa – krúžkovanie vtákov
15.10.2019 Jesenná výzdoba
11.10.2019 Minimaratón v ŠKD
10.10.2019 Gaštanovo
09.10.2019 Krst knihy Dvere na konci sveta
09.10.2019 Hodina biológie na trhu
08.10.2019 Dopravné ihrisko 3.B
04.10.2019 Za poznaním do Poliankova a Tricklandie
02.10.2019 Návšteva bábkového divadla 3.ročník
25.09. - 02.10.2019 Lesu zdar!
27.09.2019 Deň otvorených dverí na Ústavnom súde
27.09.2019 Noc výskumníkov
26.09.2019 Európsky deň jazykov
24.09.2019 Exkurzia Kežmarok
09.09.2019 TEDDY BEAR DAY – Deň plyšového medvedíka
09.09.2019 Návšteva Synagógy 9.ročník
02.09.2019 Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk