Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

Slovenský jazyk

O najkrajší list - SR 4.miesto: Miroslav Sovič, 8.A
Štúrov Zvolen 2.miesto: žiak 7.ročníka
4.miesto: Petra Valachovičová, 6.B
Kukučínova literárna Revúca - SR bronzové pásmo: Miroslav Sovič, 8.A
Testovanie 9 - marec 2018 Výsledky
Hviezdoslavov Kubín - KK PRÓZA
1. kategória: II. miesto - s návrhom na postup na KK - Tobias GROMA, II.B
1. kategória: II. miesto - Sára ŠTOFANOVÁ, IV.B - s návrhom na postup na SRkolo
3. kategória: III. miesto - Lila BELKOVÁ, VII.D

POÉZIA
1. kategória: II. miesto - Richard GODINA, II.C
1. kategória: II. miesto - Šimon TARJÁNYI, IV.B
2. kategória: II. miesto – Jakub OLOŠTIAK, VI.B s návrhom na postup na celoslovenské kolo
2. kategória: III. miesto - Sára Viktória VAŠKOVÁ, VI.C
3. kategória: I. miesto - Adam KUBIŠ, VII.B
Hviezdoslavov Kubín - OK PRÓZA
1. kategória: II. miesto - s návrhom na postup na KK - Tobias GROMA, II.B
2. kategória: III. miesto - Adela GROMANOVÁ, VI.C
3. kategória: I. miesto - postup na KK - Lila BELKOVÁ, VII.D

POÉZIA
1. kategória: II. miesto - s návrhom na postup na KK - Richard GODINA, II.C
2. kategória: I. miesto - postup na KK - Sára Viktória VAŠKOVÁ, VI.C
3. kategória: II. miesto - s návrhom na postup na KK - Adam KUBIŠ, VII.B
Olympiáda zo SJ - KK 4. miesto: Martin Čabra, IX.A
Testovanie 5 - november 2017 Výsledky
Šaliansky Maťko - KK 2. miesto: I. kategória: Tobias GROMA, II.B
3. miesto: II. kategória: Sára ŠTOFANOVÁ, IV.B
3. miesto: III. kategória: Adam KUBIŠ, VII.B
Šaliansky Maťko - OK 1. miesto: I. kategória: Tobias GROMA, II.B
1. miesto: II. kategória: Sára ŠTOFANOVÁ, IV.B
1. miesto: III. kategória: Adam KUBIŠ, VII.B
Olympiáda zo SJ - OK 1. miesto: Martin Čabra, 9.A
Slovo bez hraníc 1. kategória próza: 2.miesto - Richard Godina, II.C
3.miesto - Tobias Groma, II.B

2. kategória próza: 1.miesto - Sára Štofanová, IV.B

3. kategória próza: 3.miesto - Lila Belková, VII.D

2. kategória poézia: 1.miesto - Jakub Ološtiak, VI.B
3.miesto - Šimon Tarjányi, IV.B

3. kategória poézia: 1.miesto - Adam KUBIŠ, VII.B
Dobšinského Košice 1.kategória - 1. miesto: Sára Štofanová, IV.B
2.kategória - 1. miesto: Jakub Ološtiak, VI.B
3.kategória - Cena generálneho riaditeľa Lynx:
Hana Haščáková, VII.B
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 1. kategória - 1. miesto: Sára Štofanová (IV.B)- F O T O
2. kategória - 2. miesto: Jakub Ološtiak (VI.B)- F O T O


Francúzsky jazyk

Olympiáda vo FJ - KK kategória 1B 1.miesto: Martin Čabra (9.A)
kategória 1A 2.miesto: Samuel Martončík (7.D)


Anglický jazyk

Olympiáda v AJ KK 5.miesto (kategória 1A): Marianna Ivičiaková (7.A)
Olympiáda v AJ OK 1.miesto (kategória 1A): Marianna Ivičiaková (7.A)


Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 2.miesto: E.Eliaš (9.A, kat. 1B)
3.miesto: V.Vanátova (7.B, kat. 1A)


Ruský jazyk

Puškinov pamätník - mestské kolo Poézia: 1.miesto: Natalee Kate Čižmárová, 7.D
Próza: 1.miesto: Jakub Ološtiak, 6.B
Ruské slovo - SR 3.miesto: Alex Ďula, 4.A
Ruské slovo - krajské kolo 1.miesto: Alex Ďula, 4.A
2.miesto: Sandra Feckaninová, 3.A
3.miesto: Natalee Kate Čižmárová, 7.D
Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo 5.miesto: Lukáš Džadžovský, 6.B


Matematika

Testovanie 9 - marec 2018 Výsledky
Pytagoriáda OK P3 3.miesto: Richard Tajblik, 3.A
P6 2.miesto: Lukáš Džadžovský, 6.B
Matematická olympiáda OK 1.miesto: Jozef Domonkoš 5.C
6.miesto: Adam Durkaj, 5.D
6.miesto: Daniel Dzurík, 9.A
7.miesto: Ema Mišeková, 9.B
Testovanie 5 - november 2017 Výsledky


Biológia

Biologická olympiáda OK 2.miesto: Michal Štuller (8.C)
1.miesto skupina D: Dalma Mitríková (6.C)
3.miesto skupina D: Viktória Vanátová (7.B)
2.miesto skupina D: Natália Hoppanová (7.B)


Chémia

Chemická olympiáda OK 3.miesto: Daniel Dzurík (9.A)
Dejepis

Dejepisná olympiáda OK 3.miesto: Daniel Dzurík, IX.A


Hudobná výchova

Slávik OK 2018 3. miesto: Viktória Sarnovská, 4.A
Košice Star 2018 1. miesto: Lucia Sandra Marcinčáková, 7.D


Telesná výchova

Bedminton SR 2.miesto: Daniel Ivanko (8.A), Samuel Slosiarik (9.A)
Volejbal OK chlapci 3.miesto: Šimon Čelko Ferenc, Miroslav Sovič, Jakub Kobularčík, Ľudovít Pap, Dávid Paľo, Milan Géci
Volejbal OK dievčatá 1.miesto: Klaudia Gajdošová, Petra Hudáková, Petra Pohlová, Marianna Ivičiaková, Katarína Balušeskulová, Petra Findriková, Nina Majorošová, Patrícia Knapová, Marianna Lipanová
Hádzaná OK chlapci 2.miesto: Miroslav Sovič, Ľudovít Pap, Milan Géci, Peter Gamrát, Miachal Lipták, Viliam Knap, Marek Majoroš, Mikuláš Kuba, Samuel Šlepkovský, Adam Rabatin, Matej Kleščinský, Leonard Duhoň
Hádzaná OK dievčatá 1.miesto: Tamara Béliová, Laura Czéhmesterová, Petra Findriková, Veronika Jeňová, Lenka Palková, Izabella Pirigyi, Emma Tomčovčíková, Dáša Tverďáková, Emma Várady
ŠŠL bedminton 1. miesto: Samuel Slosiarik
1. miesto: Izabella Pyrigyi
2.miesto: Dáša Tverďáková


Náboženská výchova

Biblická olympiáda OK 1. miesto: Terézia Kaňuková (7.D), Katarína Kaňuková (6.D), Peter Kelbel (6.B)
Výtvarná výchova

Fullova ruža OK Fullova ruža: Anita Pisarčíková, I.B, Alžbeta Haňová, V.B
Čestné uznanie: Pavlína Ďulová, I.B, Ella Pokorná, VI.A


Debatiáda

2.regionálne kolo 1. miesto: Samuel Slosiarik, 9.A, Oliver Vrábel, 8.B
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk