Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Slovenský jazyk

Testovanie 9 - marec 2018 Výsledky
Literárne Košice Jána Štiavnického čestné uznanie: Valachovičová Petra, 7.B
Hviezdoslavov Kubín - KK - F O T O PRÓZA
1. kategória: 2. miesto - Tobias Groma, 3.B
2. kategória: 3. miesto - Sára Štofanová, 5.B
3. kategória: 2.miesto - Lila Belková, 8.D
        2. miesto - Adam Kubiš, 8.B

POÉZIA
1. kategória: 3.miesto - Barbora Sitárová, 4.B
2. kategória: 2. miesto - Šimon Tarjányi, 5.B
Hviezdoslavov Kubín - OK - F O T O PRÓZA
1. kategória: 1. miesto - Tobias Groma, 3.B
        čestné uznanie - Filip Ďurech, 3.A
2. kategória: 1. miesto - Sára Štofanová, 5.B
3. kategória: 1.miesto - Lila Belková, 8.D
        2. miesto s návrhom na postup do KK - Sarah Viktória Vašková, 7.C

POÉZIA
1. kategória: 1.miesto - Barbora Sitárová, 4.B
        3. miesto - Richard Godina, 3.C
2. kategória: 1. miesto - Šimon Tarjányi, 5.B
3. kategória: 2. miesto – Jakub Ološtiak, 7.B
Slovo bez hraníc Poézia:
1. miesto: Šimon Tarjányi, (5.B)
1. miesto: Jakub Ološtiak, (7.B)
Próza:
1. miesto: Tobias Groma, (3.C)
Cena poroty: Sára Štofanová, (5.B)
Šaliansky Maťko - SR 3. miesto: Richard Godina 3.C
Šaliansky Maťko - KK 1. miesto: Richard Godina 3.C
2. miesto: Sara Viktória Vašková 7.C
Pod hladinou 3. miesto: Júlia Súkeníková, 8.D
Testovanie 5 - november 2018 Výsledky
Šaliansky Maťko - OK 1. miesto: Sara Viktória Vašková 7.C
1. miesto: Richard Godina 3.C
2. miesto: Šimon Tarjányi 5.B (s návrhom na postup do KK)
Olympiáda zo SJ - OK 2. miesto: Nina Majorošová, 9.B
Dobšinského Košice - F O T O 1.kategória - 2. miesto: Tobias Groma, 2.B
2.kategória - 3. miesto: Sára Štofanová, 5.B
3.kategória - 1. miesto: Adam Kubiš, 8.B
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - F O T O 2.miesto: Sára Štofanová (V.B)
Literárna súťaž Ústavného súdu SR: Téma: „Spravodlivosť a právo“ 1.miesto: Adam Kubiš (8.B)
2.miesto: Hanka Haščáková (8.B)


Francúzsky jazyk

Olympiáda vo FJ - SR 5.miesto: Sofia Meňhertová (7.D)
Olympiáda vo FJ - KK kategória 1A 1.miesto: Sofia Meňhertová (7.D)
kategória 1B 2.miesto: Dáša Tverďáková (8.B)


Anglický jazyk

Videoanketa – celoslovenská súťaž vydavateľstva Ventures Books 1. miesto: 8.A
Res Cordis – Vec srdca - krajské finále a postup do celoslovenského finále 1. miesto (dráma): Mary Poppins (4.A)
cena poroty (dráma): Alice in Wonderland (8.A)
1. miesto (próza): Marek Feckanin (2.A)
Jazykový kvet - krajské finále 1. miesto (vlastná tvorba): Marianna Ivičiaková (8.A)
1. miesto (prevzatá tvorba): Adam Kubiš (8.B)
Olympiáda v AJ KK 3.miesto (kategória 1A): Sofia Meňhertová (7.D)
Olympiáda v AJ OK 1.miesto (kategória 1A): Sofia Meňhertová (7.D)
4.miesto (kategória 1B): Petra Pohlová (8.D)


Nemecký jazyk

Olympiáda v NJ OK 1.miesto: J.Janočko (8.B, kat. 1B)
2.miesto: A.Piatková (7.B, kat. 1A)
3.miesto: J.Súkeníková (8.D, kat. 1B)


Ruský jazyk

Puškinov pamätník - celoslovenské kolo poézia 3. miesto: Juliana Handžáková, 6.C
Res Cordis - krajské kolo postup do celoslovenského kola: Sandra Feckaninová, 4.A
Puškinov pamätník - celomestské kolo poézia 1. miesto: Juliana Handžáková, 6.C
próza 2. miesto: Ondrej Habiňák, 6.D
Ruské slovo - SR 1.miesto: Sandra Feckaninová, 4.A
Ruské slovo - krajské kolo 1.miesto: Sandra Feckaninová, 4.A
2.miesto: Jozef Béreš
2.miesto: Lucia Sandra Marcinčáková, 8.D
3.miesto: Natália Nemčíková,4.A
3.miesto: Michal Berezňanin, 6.C
3.miesto: Natalee Kate Čižmárová, 8.D


Matematika

Testovanie 9 - marec 2018 Výsledky
Pytagoriáda OK 3.miesto: Bobčák Leon 3.C
1.miesto: Tajblík Richard 4.A
Matematická olympiáda OK 1.miesto: Sofia Čelinská 5.B
2. miesto: Viktória Sarnovská 5.C
1.miesto: Lukáš Džadžovský, 7.B
Testovanie 5 - november 2018 Výsledky


Biológia

Biologická olympiáda OK Teoreticko-praktická časť:
3.miesto: Viktória Vanatová (8.B)
Projektová časť:
2.miesto: Natália Hoppanová (8.B)
1.miesto: Sofia Šedovičová (7.D)
3.miesto: Dalma Sophie Mitríková (7.C)


Chémia

Chemická olympiáda OK 3.miesto: Nina Majorošová (9.B)


Dejepis

Dejepisná olympiáda KK 3.miesto: Peter Kelbel, 7.B
Dejepisná olympiáda OK 1.miesto: Peter Kelbel, 7.B
1.miesto: Margaréta Orátorová, 9.B


Hudobná výchova

Slávik 2019 - OK - F O T O čestné uznanie: Zuzana Capeková, 1.C
3.miesto: Viktória Sarnovská, 5.C
3.miesto: Zuzana Imrichová, 8.D
Košice Star 2019 - F O T O 2. miesto v 3. kategórii: Viktória Sarnovská, 5.C
2. miesto vo 4. kategórii: Lucia Marcinčáková, 8.D


Telesná výchova

Bedminton KK 2.miesto: Ella Pokorná (7.A), Sofia Slosiaroková (8.B)
ZLND basketbal 3.miesto: žiaci II.stupňa
ZLND prehadzovaná dievčatá 4.miesto: žiaci II.stupňa)
JOJ Florbal 1.miesto: chlapci aj dievčatá
OK Florbal 1.miesto: dievčatá
2.miesto: chlapci
KK florbal 1.miesto: dievčatá
OK stolný tenis 1.miesto: dievčatá
3.miesto: chlapci
KK stolný tenis 7.miesto: dievčatá
Bedminton 0K 1.miesto: Ella Pokorná (7.A), Sofia Slosiaroková (8.B)
Starosta Juh beh 2.miesto: Katka Balušeskulová (9.B)
3.miesto: Miro Sovič (9.C)
Cezpoľný beh OK 1.miesto: Michaela Ferencová (8.D)
ŠŠL futbal 4+1 1.miesto: žiaci II.stupňa


Technická výchova

Technická olympiáda OK 1.miesto: Katarína Kaňuková, (7.D)
3.miesto: Kassia Králiková, Dominika Sedmáková, (8.D)


Výtvarná výchova

Fullova ruža 1. stupeň Barbora Šauličová 1.C
2. stupeň Viktória Sarnovská 5.C
čestné uznanie Anita Pisarčíková 2.B
Medzinárodná súťaž: Čo lieta po oblohe diplom: Naďa Lazarovská, (1.C)
diplom: Viktória Sarnovská, (5.C)
Labyrint zákonov 1.miesto: Samuel Ščerbák (8.B)
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk