Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

OZNÁMENIA A VÝZVYProfil verejného obstarávateľa


Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Názov a sídlo: Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
IČO: 31263089
DIČ: 2021316286

Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky podľa paragrafu 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prieskum trhu

Oznámenia


Oznámenie zámeru prenajatia majetku

Oznámenie
Príloha č.1
Príloha č.2 (pdf)
Príloha č.2 (rtf)


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk