Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIEDarovacie zmluvy a 2% za rok 2018:

Daňové priznanie FO A za rok 2019

Daňové priznanie FO B za rok 2019

Daňové priznanie PO A za rok 2019

Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019

Vyhlásenie za rok 2019

Darovacia zmluva finančná
Darovacia zmluva majetková

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:
Obchodné meno/názov: ZR Staničná
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35549122
Adresa/sídlo: Staničná 1901/13, 040 01 Košice-Juh
Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.

Školská jedáleň:

Prihláška na obed(doc)

Prihláška na obed(pdf)


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk