Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

U����me sa doma - prv��ci a druh��ci
12.05.2020


Od začiatku mimoriadnej „corona“ situácie sa aj naši najmenší žiaci, prváci a druháci, museli prispôsobiť novej situácii. Vyučovanie sa presunulo do virtuálneho sveta a učiteľmi – pomocníkmi sa do významnej miery stali aj rodičia.

Práve vďaka úzkej spolupráce s rodičmi sa nám, učiteľom, darí pokračovať v skoro „normálnom“ vyučovaní. Zadávame úlohy buď prostredníctvom portálu EduPage alebo mailovou komunikáciou. Posielame žiakom rôzne pracovné listy, prezentácie s výkladom učiva, návrhy na dlhodobejšie projekty a pokusy. Rodičia zasielajú úlohy späť na kontrolu a ohodnotenie. Niektoré pani učiteľky využívajú aj portál bezkriedy.sk, kde môžu zasielať žiakom rôzne interaktívne cvičenia, audio i video nahrávky, niektoré zas využívajú internetový portál Kozmix.sk, ktorý obsahuje množstvo lekcií s výkladom učiva a jeho následným precvičovaním. Pre mnohých žiakov sa stala postavička Kozmixa novým každodenným kamarátom.

Od začiatku apríla sme sa aj my, prváci a druháci, zapojili do učenia on-line cez videokonferencie prostredníctvom aplikácie Zoom. Takéto učenie bolo prijaté s veľkým nadšením. Žiaci sa tešili, že znovu vidia svoje pani učiteľky a spolužiakov. Učenie cez Zoom má trochu iné pravidlá, žiaci musia byť veľmi disciplinovaní a pozorní, ale odmenou im je práve to, že sú aspoň chvíľu so svojimi spolužiakmi, ktorí im už veľmi chýbajú. Hodiny zabezpečujú dobrú vzájomnú interakciu, okamžitú spätnú väzbu a sú výbornou motiváciou. Myslím, že po začiatočných rozpakoch sa takýto spôsob výučby stal veľmi obľúbeným a že ho pozitívne oceňujú aj naši rodičia.

J. Briškárová, vedúca MZ 1-2

Práce našich prvákov
Práce našich druhákov 1
Práce našich druhákov 2

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk