Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *


Volkswagen projekt „Zelené vzdelávanie“

Téma: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“

Základná škola Staničná 13, 040 01 Košice


Víťazný žiacky projekt: Obnova skleníka

Cieľová skupina: 791 žiakov našej školy

Časový plán projektu: október 2016 – november 2017

Osoba zodpovedná za projekt: RNDr. Andrea Sedláková, RNDr. Viera Petnuchová

Charakteristika projektu:

1) Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie.
2) Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách.
3) Prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.
4) Rozvíjať a podporovať kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentácia projektu v čo najširšom okolí školy.

Projekt vypracovali a odprezentovali 3 žiaci šiesteho ročníka. Skleník na pôde našej školy stojí už 53 rokov. Je súčasťou predmetu svet práce. Práce v skleníku sú jednou z obľúbených činností na hodine, samozrejme okrem ochutnávky žiakmi vypestovaných druhov ovocia a zeleniny. Keďže na skleníku sa podpísal zub času, začali sme od podlahy. Demontovali starý, rozpadnutý múr na zeminu, vymenili rozbité sklenené tabule, vyčistili, ošetrili a vymaľovali protikoróznou farbou, vymenili starú zeminu za úrodný humus a mnohé ďalšie práce. Okrem postavenia nového múrika, ktoré vykonala murárska firma, všetky práce na skleníku sme robili svojpomocne. Keďže murárske práce presiahli náš finančný limit, rozhodli sa nám pomôcť rodičia a polovicu sumy uhradila rada školy. Pomáhali žiaci našej školy, učitelia, rodičia, upratovačky, školník a aktivační pracovníci. V rámci dňa Zeme sme usporiadali brigádu, na ktorej nám s prácami pomohli rodičia aj starí rodičia. Práca bola odmenená sladkými koláčikmi z našej školskej kuchyne a samozrejme čistou vodou a ovocným čajom. Za doteraz vykonanou prácou sa schovávajú nespočetné hodiny našej práce. Našu prácu na projekte sme propagovali školským rozhlasom 1x mesačne a na zasadaní školskej rady v zastúpení p. riaditeľky. V piatok sme zaviedli projektový deň, ktorý sme venovali enviromentálnej tématike. Okrem rozhlasových relácii sme mali besedy, praktické ukážky a vyrábali sme nástenné postery a prezentácie.Stavba skleníka v roku 1965


Oprava skleníka v rámci projektu Volkswagen


Viac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk