Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Jedlá zmena

„O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“2016 / 2017- projekt realizovaný v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete,
- hovorí nielen o zmene nášho jedla, ale aj o zmene nášho pohľadu na jedlo


Aktivity projektu Jedlá zmena budeme pripravovať a uskutočňovať spolu s ďalšími činnosťami v rámci programu Zelená škola, kde máme na najbližšie roky novú prioritnú tému - VODA, ktorá s potravinami veľmi úzko súvisí.

Hlavným cieľom z globálneho pohľadu je poukázať na význam potravín v celosvetovom meradle a správať sa zodpovedne ako spotrebiteľ voči environmentálnej, etickej a ekonomickej strane potravín.

Naša škola v tomto projekte pracuje hlavne s pojmami potravinové kilometre a virtuálna voda.
Aktivity sú zamerané na získavanie a vyhľadávanie informácií o potravinách, ich škodlivý vplyv na zdravie a životné prostredie.
Cieľom tohto projektu je viesť žiakov k empatii a k zodpovednému vyberaniu potravín.

Koordinátor: Ing. Jana Jakešová
Kolégium Jedlej zmeny
Nika Dobošová 9.B
Emka Hudáková 9.B
Alžbeta Papíková 9.B
Petra Hudáková 6.D
Sandra Amrichová 6.D
Romana Suchá 6.A

Prvou akciou bolo vypracovanie auditu. Audit spracovalo 127 žiakov.

Druhou akciou bol interaktívny kurz "Globálne varenie" otvárajúci environmentálne, etické a ekonomické otázky v oblasti potravín a stravovania.

V stredu 14.12.2016 žiačky kolégia s p. učiteľkou Jakešovou a odborníčkou projektu pani Urdovou, pripravili pre žiakov 5.C triedy, starých rodičov, pani učiteľky a pani vedúcu školskej jedálne Globálne varenie. Každá skupina pripravila vajíčkovú nátierku z rovnakých ingrediencií, ale od iných dodávateľov, s iným pomerom tuku v masle a z rôzneho chovu sliepok. Zisťovali sme koľko kilometrov precestovali potraviny, kým sme ich použili na prípravu nátierky a spoločne sme pripravené vajíčkové nátierky aj degustovali, posudzovali na základe vzhľadu, vône. Všetkým zúčastneným sa tento deň veľmi páčil a bol pre nich prínosom.

G Treťou akciou bolo vypracovanie akčného plánu.
Dátum schválenia: 25.1.2017

Cieľ akčného plánu JEDLÁ ZMENA

„Ako sa stravujeme“
Zmeniť aktuálne používané recepty jedál, ktoré nám chutia, na environmentálne priateľskejšie a vytvoriť týždenný jedálny lístok jedál s puncom 3E
AKTIVITA 1:
Jedlá a nápoje, ktoré nám chutia
a) napísať recept
b) zistiť krajinu pôvodu použitých ingrediencií
c) zistiť potravinové kilometre kuchárska kniha ZŠ Staničná
AKTIVITA 2:
Virtuálna voda
a) Vytvorenie prezentácie
„Čo je virtuálna voda“
b) kalkulacka-virtualnej-vody, výpočet množstva vody na zhotovenie výrobkov v jedálničku
AKTIVITA 3:
Napíš si vlastný jedálny lístok
a) napísať jedálny lístok na 1 týždeň
b) vypísať potrebné ingrediencie s najkratšími potravinovými kilometrami,
c) spočítať množstvo virtuálnej vody ku každému obedu

AKTIVITA 1:
- všetky triedy 1 – 9 vypracovali zaujímavé a chutné recepty. Žiaci 1. – 4. ročníka jeden až dva recepty a žiaci 5. – 9. ročníka minimálne 4. recepty
- ku každej potravine doplnili výrobcu alebo dovozcu a z mapy Sveta alebo Slovenska zisťovali počet kilometrov, ktoré potraviny musia prejsť až k nám do Košíc.
- zo všetkých receptov sme si zhotovili Kuchárku žiackych receptov

AKTIVITA 2:
- žiačky kolégia Jedlej zmeny si pripravili prezentáciu "Čo je virtuálna voda" a prezentovali ju žiakom a učiteľom 22. marca 2017 na Svetový Deň vody.

Štvrtou akciou 21. apríla bol AKČNÝ DEŇ

Téma aktivity 1
Jedlá zmena
Názov aktivity 1
Dobroty z Knihy receptov našej školy
Dátum realizácie
21.04.2017
Popis aktivity
Žiaci v triedach 1 - 9 v dopoludňajších hodinách pripravia pomazánky, šaláty, dozdobia mafinky - podľa receptov, ktoré si už odskúšali a spísali sme ich do Knihy receptov našej školy. Pani kuchárky prichystajú vodné občerstvenie, ktoré sme si odskúšali na Deň vody. Jednu časť si žiaci spapajú na desiatu a druhá časť bude ponúknutá poobede rodičom a priateľom školy, ktorí sa zúčastnia brigády v okolí školy. Pri dobrotách bude recept, v ktorom sú ingrediencie, ktoré jedlo obsahuje, ale aj potravinové km, ktoré potravina prešla a množstvo virtuálnej vody za ňou schovanej.

Téma aktivity 2
Jedlá zmena
Názov aktivity 2
Vieš čo piješ?
Dátum realizácie
21.04.2017
Popis aktivity
Druhou aktivitou je ukážka nápojov, ktoré žiaci pijú ako vhodné ale aj nevhodné pre deti a množstvo cukru, ktoré obsahujú, odkiaľ k nám pricestujú, a koľko odpadu sa z nich vyprodukuje.

Téma aktivity 3
Záväzok pre Zem
Názov aktivity 3
Chráň Zem,ak jej ublížiš, ublížiš aj sám sebe.
Dátum realizácie
21.04.2017
Popis aktivity
Presádzanie kvetín v triedach, zisťovanie vedomostí o rozklade látok, na plagát so zemeguľou nalepovanie prianí "Čo prajeme Zemi". Rovesnícke vzdelávanie formou prezentácie Zem bez vody.

Téma aktivity 4
Záväzok pre Zem
Názov aktivity 4
Chráň Zem - brigáda
Dátum realizácie
21.04.2017
Popis aktivity
V poobedňajších hodinách - Brigáda rodičov a priateľov školy, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Revitalizácia celého skleníka a vonkajších priestorov školy - skalky, stromy, kvetinové záhony a záhonky, ozdobné kvetináče.
Fotodokumentácia

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk