Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Projekt ERASMUS+
Enseignement pratique du français par une méthode comparativeŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Mikitová
Tel: 055 / 625 68 96
E-mail: viktoria.mikitova-zavinac-zsstanicnake.sk

Ciele projektu:


- posilniť výučbu francúzskeho jazyka ako 2. cudzieho jazyka na základe porovnávacej metódy s materinským jazykom a 1. cudzím jazykom (anglický jazyk)

- absolvovať odborné školenie/kurz na rozvoj kompetencií učiteľov cudzích jazykov v jednej z členských krajín EÚ

- rozvíjať pedagogické i jazykové kompetencie vyučujúcich cudzích jazykov

- získané poznatky a zručnosti implementovať do výučby CJ na škole

- získané poznatky z mobilít šíriť nielen na pôde školy, ale aj na regionálnej či národnej úrovni (Seminár E+ 2015, Metodický deň 2015, prezentácie, školenia, ...)

- oboznámiť sa s modernými vyučovacími metódami v oblasti výučby cudzích jazykov, ktoré sa využívajú vo vyučovaní CJ v iných európskych krajinách

- spolupracovať s pedagógmi z ostatných členských krajín EÚ, ktorí sa venujú výučbe CJ, jej metodológii, a to v teoretickej i praktickej rovine

- posilňovať európsku dimenziu na pôde školy a to aj spoluprácou s národnou agentúrou SAAIC, či inými národnými i medzinárodnými inštitúciami: Institut français, Alliance française, Cavilam...)

- vyučovať francúzsky jazyk i ostatné cudzie jazyky s využitím komparatívnej metódy

- využívať komunikačnú metódu na hodinách cudzích jazykov a podporovať tak komunikačné schopnosti žiakov v cudzom jazyku

- zlepšovať jazykovú úroveň a jazykové kompetencie žiakov, a to v súlade s dokumentom SERR

- rozvíjať a implementovať ďalšie medzinárodné projekty: eTwinning, Erasmus+ KA2...

Aktivity:


- absolvovanie vzdelávacieho kurzu v jednej z krajín EÚ
- 5 mobilít vyučujúcich cudzích jazykov do jednej z krajín EÚ:
1. Mgr. Darina Lopatníková, učiteľka AJ: Executive Training Institute Malta
Termín školenia: 20. 10. 2014 – 31. 10. 2014
Názov školenia: Methodology Re-energised, Re-visited and Re-vitalised
2. Mgr. Eva Sláviková, učiteľka AJ: Executive Training Institute Malta
Termín školenia: 20. 10. 2014 – 24. 10. 2014
Názov školenia: Fun with games
3. PaeDr. Eva Pillárová, učiteľka FJ: Cavilam - Vichy, Francúzsko
Termín školenia: 7. 12. 2014 – 12. 12. 2014
Názov školenia: Actualisation des connaissances en civilisation française
4. Mgr. Viktória Mikitová, učiteľka FJ: Cavilam - Vichy, Francúzsko
Termín školenia: 11. 1. 2015 – 16. 1. 2015
Názov školenia: Formation intensive pour enseignants de français – langue étrangère
5. Mgr. Svetlana Mattová, učiteľka AJ: Oxford, Veľká Británia
Termín školenia: apríl 2015
Názov školenia: Learning english...

Ďalšie aktivity:


- praktické zavádzanie získaných poznatkov a skúseností do vyučovacieho procesu na škole
- šírenie výsledkov projektu a organizovanie seminárov pre ostatných vyučujúcich cudzích jazykov na škole
- šírenie výsledkov projektu a organizovanie seminárov pre učiteľov cudzích jazykov v regióne: Metodický deň učiteľov 2015
- prezentácia príspevkov na seminári o Výzve Erasmus+ 2015
- zverejnenie detailov projektu a pedagogických materiálov získaných na mobilitách na stránke školy (na vyžiadanie od účastníkov)
- spolupráca so zahraničnými kolegami počas trvania projektu i po jeho ukončení
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk