Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Projekt Comenius

The Future of Europe: expectations of our youthŽiadateľ a realizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Bartosšová
Tel: 055 / 625 68 96
e-mail: jana.bartosova-zavinac-zsstanicnake.sk

V dnešných časoch škola vzdeláva našich žiakov pre svet zajtrajška. Ako tento budúci svet bude vyzerať nie je isté. Tento vývoj ide spoločne s globalizáciou. Svet, ktorý poznáme, obrazne povedané, je menší vďaka internetu a obchodu. Preto študenti musia vedieť o vývoji týchto javov.

Okrem uvedomenia si, že sa zmenili požiadavky na schopnosti chceme, aby si naši študenti uvedomili, že európske udalosti majú vplyv na ich životy a na možnosti ich voľby, ktorú budú musieť urobiť v budúcnosti. Projekt zahrňuje vedomosti z rôznych predmetov ako – cudzie jazyky, občianska výchova, ekonómia a história. Všetky tieto predmety budú zahrnuté v projekte v daných úlohách.

Podieľaním sa na tomto projekte a plnením zadaní, pripravovaním prezentácií, diskusiami počas projektu sa zlepší jazyk a kultúrne kompetencie učiteľov a žiakov. V predmete cudzí jazyk, žiaci budú písať o témach týkajúcich sa projektu, a tým budú zvyšovať svoje rozumové myslenie a schopnosť analyzovať, sumarizovať a porovnávať informácie.

Žiaci sa budú viacej zaujímať o globálne problémy a získajú istotu, že môžu hrať aktívnu úlohu pri formovaní svojej budúcnosti, že udalosti ktoré sa dejú v iných krajinách majú vplyv na ich životy.

Ciele projektu:

Tento projekt bude podnecovať našich žiakov aby:
- boli informovaní o európskych myšlienkach na riešenia, ako zabezpečiť prosperitu v Európe
- si boli vedomí, že tieto udalosti ovplyvňujú ich životy a životy iných ľudí
- si boli vedomí faktu, že sú súčasťou riešenia globálnych úloh ako je znečistenie, nezamestnanosť a vzdelanie a aj oni môžu pre to niečo urobiť
- zlepšiť ich vedomosti v anglickom jazyku
- zvýšiť ich vedomosti v oblasti kultúry a komunikačných schopností a pochopenie iných kultúr
- uvedomiť si fakt, že môžu ľahko cestovať po Európe a pracovať v iných európskych krajinách
- použiť svoju kreativitu na riešenie problémov

Predmety a problémy, ktorým sa chceme venovať:

- rozvíjanie prehľadu o európskej integrácii od začiatku až po súčasnosť
- porozumieť inštitúciám a dozvedieť sa, ako efektívne sa zúčastňovať na európskej politike
- zisťovať kultúrnu odlišnosť a podobnosť
- smerujeme k spoločnej európskej identite mládeže?
- zisťovať možnosti európskej spolupráce
- Ako môže naša mládež prispieť k tomu, aby sa našli riešenia na globálne environmentálne otázky?
- vytvorenie brožúry pre 21. storočie, ktoré budú môcť využívať učitelia celej Európy

Aktivity:

- Študenti vytvoria Europas , prostredníctvom ktorého budú hľadať veci, ktoré ich spájajú.
- Video prezentácie o každodennom živote, ekonomike, kultúre a politike krajín participujúcich žiakov.
– Dotazníky o prezentáciách. Výsledky budú uložené v brožúrke.
– Video o európskej kríze bude uverejnené na webovej stránke.
– Plagáty o ústavných politikoch. Napíš články do novín a umiestni ich na webovú stránku. Výsledky budú uložené v brožúrke.
– Prezentácie o totožnosti mládeže. Správy o návštevách budú uverejnené na webovej stránke.
– Prezentácie o školských systémoch. Scénky a hry o kvalite školských systémov. Výsledky budú dokumentované a zverejnené.
– Prezentácie a riešenia o environmentálnych problémoch. Výsledky budú uložené v brožúrke a publikované na webovej stránke.
– Prezentácie o súdržnosti medzi rozdielnymi krajinami v Európe. Práca na brožúrke.
– Výsledok z workshopu „ Dom Európy“ bude dokumentovaný a uverejnený. Výsledky zo stretnutia budú publikované v miestnych novinách a na školských nástenkách. Výsledky hodnotenia budú publikované na webovej stránke.

Slovensko


Medzinárodný projekt Comenius – partnerstvo škôl má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. Minulý školský rok sme začali ďalší projekt, do ktorého sú zapojené krajiny – Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko a Slovensko.

Druhý rok projektu začal návštevou partnerských krajín na našej škole. V čase od 05.10.2014 do 10.10.2014 nás navštívilo 22 študentov z partnerských krajín a 5 učiteľov. Pripravili sme pre nich zaujímavý program, aby spoznali našu školu, naše mesto a videli niektoré zaujímavosti z východného Slovenska. Navštívili sme priehradu Starina, drevený kostolík v Hervartove, Bardejov a Bardejovské kúpele.

Deti bývali v rodinách. Počas jedného týždňa pribudol v týchto rodinách jeden člen. Naši žiaci si našli nových kamarátov a snažili sa im zaujímavo vyplniť voľný čas. S niektorými sa zase stretnú, keď pôjdeme navštíviť Holandsko.

Nemecko


Prvá krajina, kde sme vycestovali v projekte Comenius, bolo Nemecko. Cestovali sme do malebného mestečka neďaleko Bonnu – Bad Marienberg. Strávili sme tam obdobie od 02.04.2014. – 08.04.2014. Vycestovalo 6 študentov a dve učiteľky – Mgr. Jana Bartošová a Mgr, Darina Lopatníková. Dievčatá sa už dobre poznali, pretože žiačky z Nemecka už bývali v rodinách na Slovensku. Škola v Bad Marienberg je nová, zameraná na ekológiu. Je vykurovaná bio palivom. Počas pobytu sme navštívili pracovisko, kde sa z drevného odpadu vyrábajú peletky na kúrenie a veternú elektráreň. Žiačkam urobili program aj rodiny, v ktorých bývali. Cítili sa tam veľmi dobre a zdá sa, že priateľstvo pretrváva aj naďalej.

Holandsko


Ďalšia krajina , ktorú sme navštívili, bolo Holandsko. Mestečko Naaldwijk sa nachádza blízko mora. Dve dievčatá a traja chlapci strávili v holandských rodinách obdobie od 26.11.2014 – 03.12.2014. Učiteľky Mgr. Jana Bartošová a Mgr. Svetlana Mattová pripravili so žiakmi prezentáciu o tom, ako vidia deti Európu o 50 rokov. Žiaci mali možnosť vidieť, ako sa pestujú paradajky bez zeminy, videli školu, kde sa nevyučuje tradičným spôsobom. Zvláštnosťou bolo pre žiakov aj to, že chodili do školy na bicykloch.

Francúzsko


Poslednú partnerskú krajinu v tomto projekte bolo Francúzsku. V čase od 09.04.2015 – 14.04.2015. PaedDr. Eva Pillárová, Mgr. Jana Bartošová a Mgr. Darina Lopatníková a 8 žiakov navštívili mestečko neďaleko Álp – Digne Les Bains. Kraj levandule a krásnej prírody bol pre nás zážitkom. Videli sme veľké levanduľové polia, ale aj obrovský ITER projekt na hľadanie alternatívneho zdroja energie. Je to projekt krajín – USA, Rusko, Kórea, Japonsko, EU a Čína. S našimi partnermi sme navštívili Marseille, mesto, ktoré bolo hlavným mestom kultúry spoločne s Košicami. Žiaci spoločne s rodinami navštívili Aix en Provence a údolie Verdon. Škola pripravuje žiakov na budúce technické povolania a je zbernou školou pre širšie okolie.

Rakúsko


Záverečné projektové stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni 25.06.2015 v škole Schumpeter Bundeshandselsakademie und Bundeshandelsschule Wien 13 Maygasse 43. Profesor Martin Hartig nám ukázal školu, podal informácie o žiakoch a predmetoch, ktoré sa v škole učia. Škola sa nachádza v peknej budove mimo centra Viedne. Stretnutia sa zúčastnilo 24 žiakov našej školy.
Fotografie

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk