Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *
EU OP LZ


IT Akadémia

vzdelávanie pre 21.storočieRealizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Ciele a aktivity projektu

Realizované a plánované aktivity


 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aký si rýchly?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.1.2020 8:55 - 16.1.2020 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako kvitne papraď?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.1.2020 12:45 - 15.1.2020 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Indikátory čuchu, chuti a hmatu
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.1.2020 8:55 - 15.1.2020 9:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Diagnóza na toalete?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.12.2019 8:55 - 16.12.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kto je rýchlejší?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.12.2019 9:55 - 13.12.2019 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Záhada s hydroxidom sodným
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.12.2019 12:45 - 12.12.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Mikroorganizmy – priatelia či nepriatelia človeka?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 11.12.2019 12:45 - 11.12.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Prečo vzniká svrbenie
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 9.12.2019 8:55 - 9.12.2019 9:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Fúkanie do vody
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.12.2019 12:45 - 5.12.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.12.2019 10:55 - 4.12.2019 11:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Horúce vrecká
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 21.11.2019 12:45 - 21.11.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Fajčiť alebo nefajčiť?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 20.11.2019 8:55 - 20.11.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Dýchame všetci rovnako?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 18.11.2019 8:55 - 18.11.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Zelené výhonky zo starých odrezkov
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.11.2019 9:55 - 15.11.2019 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aké je to sladké 1
  Učiteľ: NULL
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.11.2019 9:55 - 14.11.2019 10:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Prečo vetráme?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.11.2019 8:55 - 13.11.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: A predsa sa hýbu
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 8.11.2019 9:55 - 8.11.2019 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.11.2019 12:45 - 7.11.2019 13:30

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Milan Švider
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.11.2019 15:00 - 6.11.2019 16:00

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Milan Švider
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.11.2019 14:00 - 6.11.2019 15:00

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čo sa deje s potravou v našom tele?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.11.2019 8:55 - 6.11.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako poznávame prírodu?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.11.2019 8:00 - 5.11.2019 8:45

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Meranie teploty telies 2
  Učiteľ: Mgr. Erika Görcsösová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.10.2019 8:55 - 24.10.2019 9:40

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 23.10.2019 13:45 - 23.10.2019 14:15

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako si byť istý?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 22.10.2019 8:00 - 22.10.2019 8:45

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 17.10.2019 13:45 - 17.10.2019 14:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čím je záhrada užitočná?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.10.2019 12:45 - 16.10.2019 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Tajomstvo farebných zmesí
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.10.2019 9:55 - 15.10.2019 10:40

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.10.2019 13:45 - 10.10.2019 14:45

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Meranie teploty telies 1
  Učiteľ: Mgr. Erika Görcsösová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.10.2019 8:55 - 10.10.2019 9:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako sa rozmnožujú machy?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.10.2019 8:00 - 10.10.2019 8:45

 • Názov aktivity: Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
  Názov temy: Krúžok vedený učiteľom v rámci dohody s CVTI SR
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.10.2019 13:45 - 3.10.2019 14:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aké je to sladké 2
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.10.2019 9:55 - 3.10.2019 10:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aký je význam lesných drevín?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.10.2019 8:00 - 3.10.2019 8:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aké je to sladké 1
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 2.10.2019 12:00 - 2.10.2019 12:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čo hovoria listy?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 23.9.2019 9:55 - 23.9.2019 10:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čo tam vyrastie?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 20.9.2019 9:55 - 20.9.2019 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Hľadáme poklad 2
  Učiteľ: Kamila Nagyová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.6.2019 10:55 - 14.6.2019 11:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Hľadáme poklad 2
  Učiteľ: Marcela Drabantová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.6.2019 8:00 - 14.6.2019 8:45

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Hľadáme poklad 1
  Učiteľ: Marcela Drabantová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.6.2019 8:00 - 13.6.2019 8:45

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Hľadáme poklad 1
  Učiteľ: Kamila Nagyová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.6.2019 10:55 - 12.6.2019 11:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aké sú to súmerné útvary
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.6.2019 8:00 - 10.6.2019 8:45

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aké termoregulačné mechanizmy používajú zvieratá?
  Učiteľ: Mgr. Erika Görcsösová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.5.2019 9:55 - 24.5.2019 10:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Indikátory čuchu, chuti a hmatu
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.5.2019 11:50 - 16.5.2019 12:35

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 3
  Učiteľ: Marcela Drabantová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.5.2019 8:00 - 16.5.2019 8:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.5.2019 11:00 - 15.5.2019 11:45

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 3
  Učiteľ: Kamila Nagyová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.5.2019 10:55 - 15.5.2019 11:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 2
  Učiteľ: Kamila Nagyová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.5.2019 10:55 - 14.5.2019 11:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 2
  Učiteľ: Marcela Drabantová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.5.2019 10:55 - 14.5.2019 11:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kyslé, neutrálne a zásadité roztoky
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.5.2019 9:55 - 10.5.2019 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 1
  Učiteľ: Kamila Nagyová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.5.2019 8:00 - 10.5.2019 8:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 9.5.2019 12:45 - 9.5.2019 13:30

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ 1 (UPJŠ)
  Názov temy: Prechádzky v parku 1
  Učiteľ: Marcela Drabantová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.5.2019 10:55 - 7.5.2019 11:40

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Prečo dážďovka nosí prsteň?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.5.2019 10:55 - 7.5.2019 11:40

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Výmena tepla
  Učiteľ: Mgr. Erika Görcsösová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.5.2019 9:55 - 3.5.2019 10:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako správne zväčšiť fotku
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.5.2019 8:00 - 3.5.2019 8:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aký si rýchly?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 25.4.2019 11:50 - 25.4.2019 12:35

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Keď sa mi už nechce písať dlhé postupy konštrukcie
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 25.4.2019 9:55 - 25.4.2019 10:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Keď sa mi už nechce písať dlhé postupy konštrukcie
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 25.4.2019 9:55 - 25.4.2019 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Použitie externých senzorov (Picoboard) - tvorba blokov, náhodnosť, matematické operácie
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.4.2019 12:45 - 24.4.2019 13:30

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Číslujeme rímskymi číslicami
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.4.2019 8:00 - 15.4.2019 8:45

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako ešte narysujem trojuholník
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 11.4.2019 9:55 - 11.4.2019 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Použitie externých senzorov (Picoboard) - interaktívna grafika - použitie ovládacích prvkov
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.4.2019 12:45 - 10.4.2019 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Spoznávanie plastov
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 10.4.2019 10:00 - 10.4.2019 10:45

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Stavby z kociek a kockové telesá
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 8.4.2019 8:00 - 8.4.2019 8:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Zdravá výživa
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.4.2019 11:00 - 3.4.2019 11:45

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Práca so zvukom, použitie viacerých pozadí, cielený pohyb (animácie objektov)
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 27.3.2019 12:45 - 27.3.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Aby rastliny prosperovali
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 22.3.2019 9:55 - 22.3.2019 10:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako odhadnúť veľkosť ostrova II
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 22.3.2019 8:00 - 22.3.2019 8:45

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako odhadnúť veľkosť ostrova
  Učiteľ: Lucia Jurková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 21.3.2019 10:55 - 21.3.2019 11:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Textový vstup a výstup, použitie premenných
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 20.3.2019 12:45 - 20.3.2019 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako prijímajú rastliny potravu?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 19.3.2019 10:55 - 19.3.2019 11:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Mydlo náš pomocník - príprava mydla a jeho vlastnosti 2
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.3.2019 10:00 - 15.3.2019 10:45

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Chladnutie vody
  Učiteľ: Mgr. Erika Görcsösová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 15.3.2019 9:55 - 15.3.2019 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Sledovanie myši, grafické efekty, ovládanie klávesnicou
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.3.2019 12:45 - 13.3.2019 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Mydlo náš pomocník - príprava mydla a jeho vlastnosti 1
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.3.2019 11:00 - 13.3.2019 11:45

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Práca s kostýmami (výber z knižníc), ovládanie klávesnicou
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.3.2019 12:45 - 6.3.2019 13:30

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako narysujem trojuholník II
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.3.2019 8:55 - 6.3.2019 9:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako narysujem trojuholník I
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.3.2019 8:55 - 5.3.2019 9:40

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: NULL
  Učiteľ: NULL
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.3.2019 0:00 - 4.3.2019 4:00

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: NULL
  Učiteľ: NULL
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 1.3.2019 0:00 - 1.3.2019 4:00

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Scratch - Základná orientácia v prostredí, práca s postavou a scénou (výber z knižníc), jednoduchý pohyb postavy
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.2.2019 12:45 - 13.2.2019 13:30

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Pred tým, ako zdoláme tri vrcholy
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.2.2019 8:55 - 13.2.2019 9:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Striháme trojuholníky
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.2.2019 8:55 - 12.2.2019 9:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: NULL
  Učiteľ: NULL
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.2.2019 0:00 - 12.2.2019 4:00

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Mydlo náš pomocník - pracie účinky mydla
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 8.2.2019 9:55 - 8.2.2019 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Výluh z červenej kapusty ako indikátor
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.2.2019 10:00 - 6.2.2019 10:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Názvy a značky prvkov
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 18.1.2019 11:00 - 18.1.2019 11:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Minerálne vody
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 9.1.2019 11:00 - 9.1.2019 11:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Spoznaj PSP
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.12.2018 11:00 - 5.12.2018 11:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Prečo vzniká svrbenie
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.12.2018 8:00 - 5.12.2018 8:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako poznávame prírodu?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.12.2018 10:55 - 4.12.2018 11:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Identifikácia látok používaných v kuchyni
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 16.11.2018 10:00 - 16.11.2018 10:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čím je záhrada užitočná?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 14.11.2018 8:55 - 14.11.2018 9:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Detektívny príbeh
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 13.11.2018 11:00 - 13.11.2018 11:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Krotitelia vody
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 9.11.2018 10:00 - 9.11.2018 10:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: A predsa sa hýbu
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 8.11.2018 12:45 - 8.11.2018 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kolobeh vody
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.11.2018 10:50 - 7.11.2018 11:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: NULL
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.11.2018 14:27 - 5.11.2018 18:27

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kto je rýchlejší?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.10.2018 12:45 - 24.10.2018 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Poznáš vtáka po perí?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.10.2018 8:00 - 24.10.2018 8:45

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: NULL
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 24.10.2018 0:00 - 24.10.2018 4:00

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako vzniká tekuté zlato?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 19.6.2018 9:55 - 19.6.2018 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Inteligentná domácnosť
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.6.2018 9:55 - 12.6.2018 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Sme budúci voňavkári
  Učiteľ: Simona Novická
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 8.6.2018 12:45 - 8.6.2018 13:30

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Hustota tuhej látky (ryže)
  Učiteľ: Ing. Jana Jakešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.6.2018 12:45 - 7.6.2018 13:30

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Nositeľná elektronika
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 5.6.2018 9:55 - 5.6.2018 10:40

 • Názov aktivity: Informatika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Spoznávame BBC micro:bit
  Učiteľ: Mgr. Zuzana Blašková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 29.5.2018 9:55 - 29.5.2018 10:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Čo vieme o štatistike?
  Učiteľ: Beáta Kirešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 28.5.2018 9:55 - 28.5.2018 10:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Exotermické a endotermické reakcie
  Učiteľ: Simona Novická
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 11.5.2018 12:45 - 11.5.2018 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kávový papierový filter
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 9.5.2018 8:55 - 9.5.2018 9:40

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako rozoznávame kvapaliny
  Učiteľ: Ing. Jana Jakešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 7.5.2018 12:45 - 7.5.2018 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Detektívny príbeh
  Učiteľ: Simona Novická
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.5.2018 12:45 - 4.5.2018 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Diagnóza na toalete?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.5.2018 8:55 - 4.5.2018 9:40

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Meranie hustoty kvapalín
  Učiteľ: Ing. Jana Jakešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 3.5.2018 12:45 - 3.5.2018 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 2.5.2018 8:55 - 2.5.2018 9:40

 • Názov aktivity: Matematika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Pulz matematicky
  Učiteľ: Eva Vysopalová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 18.4.2018 8:00 - 18.4.2018 8:45

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Meranie objemu (aká je veľkosť kvapky)
  Učiteľ: Ing. Jana Jakešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 12.4.2018 12:45 - 12.4.2018 13:30

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Rozsypaná soľ
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 6.4.2018 8:56 - 6.4.2018 9:40

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ropná škvrna
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 4.4.2018 9:00 - 4.4.2018 9:45

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Vzduch je konečne tu
  Učiteľ: RNDr. Andrea Sedláková
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 28.3.2018 8:50 - 28.3.2018 9:40

 • Názov aktivity: Fyzika ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Meranie hmotnosti pevných telies (Koľko váži školská taška)
  Učiteľ: Ing. Jana Jakešová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 22.3.2018 12:45 - 22.3.2018 13:30

 • Názov aktivity: Biológia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Ako sa rozmnožujú machy?
  Učiteľ: RNDr. Viera Petnuchová
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 22.3.2018 11:50 - 22.3.2018 12:35

 • Názov aktivity: Chémia ZŠ (UPJŠ)
  Názov temy: Kávový papierový filter
  Učiteľ: Simona Novická
  Miesto: Košice - Juh
  Dátum: 20.3.2018 8:55 - 20.3.2018 9:40


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk