Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Svetov�� De�� vody21.03.2017


Voda je všade okolo nás. Je tu preto, aby sme prežili, je nezničiteľná, a pritom veľmi zraniteľná. Voda je pre nás samozrejmosťou, máme ju každý deň stačí otočiť kohútikom a tečie a mi sa môžeme kedykoľvek napiť.
Je to ale tak na celom svete? Čo znamená pojem virtuálna voda?
Celej škole na tieto a mnoho ďalších otázok dali odpoveď žiačky z kolégia programu Zelená škola a projektu Jedlá zmena v stredu - v Svetový deň vody. Cez prestávky nás pozvali na vodné občerstvenie, ktoré pre nás pripravila naša pani vedúca jedálne spolu s p. kuchárkami. Mohli sme si vybrať z týchto nápojov: zelený čaj s medom, voda so šťavou z citrónov alebo čistá voda s domácim medovkovým sirupom.
Všetky použité plastové poháre samozrejme naša p. učiteľka Jana Jakešová na Technike so žiakmi vymaľuje a použije ako kvetináče.

Celodennú aktivitu pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy pripravili a realizovali žiačky kolégia:
Nika Dobošová, Emka Hudáková, Peťa Hudáková, Betka Papíková, Kassia Králiková, Sandra Amrichová, Lila Belková, Natália Chalachanová, Zuzka Imrichová, Romanka Suchá s p.učiteľkou Jakešovou

Svetový deň vody – projektové vyučovanie

V tento deň sme hodiny fyziky začali neobyčajne. Na začiatku sme si pripili dúškom čistej vody s citrónom, alebo teplým zeleným čajom s medom.
Pokračovali sme zisťovaním hustoty slanej a sladkej vody. Prečo sa vajíčko v slanej vode nepotopí a prečo v sladkej áno? Nakoniec sme si v slamke zhotovili malú vodnú dúhu. Bolo to pekné, zábavné a pritom sme sa mnohému priučili.

Žiačky 6.A a 6.B s p.učiteľkou Jakešovou

Na hodinách chémie sme si pripomenuli dôležitosť vody a vyskúšali si jednoduché pokusy. Rozdelili sme sa na 4 skupiny, každá skupina si pripravila pokus, ktorý potom demonštrovala ostatným žiakom. Každý pokus sme predviedli a zároveň vysvetlili priebeh reakcie. Tak sa do tejto aktivity zapojili všetci žiaci a niečo nové sme sa o vode dozvedeli....

Žiaci 8.B. a 8.C s p. učiteľkou Novickou

Druhé ročníky sa na jednej hodina venovali prezentácii a rozhovoru o vode so žiačkami kolégia. Na ďalšej hodine dostali modré kartičky, kde žiaci mali napísať jedným slovom, čo si zapamätali o vode, o jej dôležitosti a využití. Potom prezentovali svoje vyjadrenia a kartičky nalepili na výkres. Nakoniec z toho vyšla modrá kvapka.
Na poslednej hodine sme sa boli pozrieť na školský dvor a rozprávali sme o dôležitosti vody pre rastlinky a živočíchy.

Za druhé ročníky p. učiteľka Renčková

Tretie ročníky vo svetový deň vody na 1. hodine v triedach sledovali prezentácie o význame vody a o šetrení vodou a uskutočnili niekoľko zábavných súťaží s vodou.
Na matematike - počítali slovné úlohy so zameraním na šetrenie vody. Na slovenskom jazyku - mali text o rieke a žiaci hľadali vybrané slová, tvorili akrostich na tajničku „VZÁCNA VODA“. Na čítaní - čítali „O zelenom vodníkovi“ - kreslili čo do rieky patrí a čo nie.

Za tretie ročníky p. učiteľka Briškárová a SarnovskáViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk