Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Olympi��da v nemeckom jazyku - ��kolsk�� kolo
28.11.2019


Dňa 28.11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 31 žiakov II.stupňa. Súťažilo sa v 2 kategóriách, mladších a starších žiakov. Získané vedomosti a poznatky uplatňovali žiaci vo všetkých formách, každý chcel dosiahnuť, čo najlepšie výsledky. Veľkým úspechom bolo už aj to, že sa žiaci nominovali do školského kola.

V kategórii 1B – starších žiakov na III.mieste sa umiestnil Leo Linhart IX.A, na II.mieste sa umiestnila Alexandra Piatková VIII.B a na I.mieste Jakub Janočko IX.B, prví dvaja postupujú do obvodného kola.

V kategórii 1A - mladších žiakov sa na III.mieste umiestnila Katarína Filová VII.C, na II.mieste sa umiestnila Ema Peleyová VI.C a na I.mieste sa umiestnila Lenka Kúdelková VII.C, prví dvaja nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

Víťazom srdečne gratulujeme a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole!

Mgr.Z.Meltzerová


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk