Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Beseda o AIDS
27.11.2019


Na našej škole sa už stalo tradíciou, že si každoročne pripomíname významné dni a udalosti. Výchovno-vzdelávací proces sa snažíme žiakom priblížiť hravou a zážitkovou formou. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.) našu školu navštívila MUDr. Jana Kollárová z RÚVZ v Košiciach, s ktorým spolupracujeme už dlhé roky. Svojou prednáškou a následne besedou objasnila problematiku HIV – AIDS žiakom 7.ročníka. Podľa reakcií žiakov a množstva otázok sa im beseda páčila bola pre nich poučná.

RNDr. Viera PetnuchováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk