Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Spr��vna vo��ba povolania
26.11.2019


Dňa 26.11.2019 sa deviataci našej základnej školy zúčastnili každoročnej akcie Správna voľba povolania. Akciu organizoval Košický samosprávny kraj a bola určená predovšetkým žiakom deviateho ročníka. V Košiciach na SOŠ Ostrovského sa podujatia zúčastnilo približne 30 stredných škôl.
Žiaci mali možnosť porozprávať sa so študentmi aj učiteľmi týchto škôl, mali možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma, aké odbory ponúka daná stredná škola, alebo aké uplatnenie vedia nájsť po absolvovaní danej školy. Prítomní deviataci si mohli vybrať od technických odborov cez šport, umenie, zdravotníctvo až po služby. Cieľom akcie bolo, aby sa deviataci dozvedeli o širokej škále stredných škôl a vedeli si správne vybrať strednú školu.

Mgr. Svetlana Mattová

VIDEO
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk