Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Exkurzia v M�� Juh
15.10.2019


Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci VI.C triedy v sprievode p. uč. Schvarcingerovej zúčastnili návštevy MÚ MČ Košice Juh na Smetanovej ulici. Počas prehliadky úradu absolvovali aj návštevu kancelárie starostu mestskej časti juh, rokovacej miestnosti a boli oboznámení s významom mierového stĺpu. Pri návšteve obradnej siene si žiaci mali možnosť vyskúšať úradný sobáš na vlastnej koži.

Mgr. SchvarcingerováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk