Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Za poznan��m do Poliankova a Tricklandie
04.10.2019


Človek je zvedavý tvor a rád spoznáva nepoznané miesta okolo seba. Takáta zvedavosť zaviedla v jeden októbrový piatok aj žiakov 8. ročníka na exkurziu do Vysokých Tatier, kde prostredníctvom širokouhlej projekcie mohli v Poliankove spoznávať úžasnú planétu Zem.

Digitálna galéria Poliankovo ponúkla na ploche cca 500 m² možnosť precítiť málo prebádané miesta, ktoré vo svete zdolali iba skutoční dobrodruhovia. Vďaka digitálnym technológiám mal každý možnosť zistiť, aký je to pocit stáť na najvyššom vodopáde našej planéty, splaviť neznámu rieku či prejsť cez Severný pól. Po jedinečnom stretnutí s virtuálnou realitou sa exkurzia presunula na miesto s najkrajším zrkadlovým bludiskom v strednej Európe – do Triklandie.

TrickLandia sa pre žiakov stala jedinečným putovaním Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sa stretlo umenie slovenských ľudových povestí, rozprávok s reáliami obcí a zámkov Slovenska (napr. Vlkolinec, Dunajec, Bojnický zámok a iné).
V 8.ročníku v tematickom celku optika sa učíme o svetelných javoch, zákonoch, zrkadlách...Trickart je umenie, ktoré vytvára vizuálne ilúzie. Tie sú postavené na zobrazovaní predmetov akoby naozaj existovali, no v skutočnosti ide len o dvojrozmerné kresby. Náš mozog totiž častokrát vyhodnocuje obrazy, ktoré vníma oko bez premýšľania o nich, čo vedie k senzorickým ilúziám. Jednoducho, na prvý pohľad máme pocit, že veci sú skutočné, až po premýšľaní o nich prídeme na to, že sa jedná len o trik. A takejto zábavnej a vtipnej forme poznania sa podarilo oklamať aj naše zmysly vo viacerých antigravitačných miestnostiach. Ak sa tam niekedy vyberiete, neuveríte vlastným očiam.

Mgr. E. Görcsösová, Mgr. S. DankovičováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk