Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

��iaci Z�� Stani��nej sa z����astnili D��a otvoren��ch dver�� na ��stavnom s��de
27.09.2019


Dňa 27.09.2019 sa žiaci Základnej školy na Staničnej ul. V Košiciach zúčastnili už tretíkrát Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde SR. Táto inštitúcia pripravila pre širokú verejnosť aj žiakov bohatý sprievodný a zároveň náučný program.

V rámci Dňa otvorených dverí Kancelária Ústavného súdu vyhlásila literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom Ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“. V obidvoch súťažiach mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci našej školy obidve témy uchopili s vnútorným nasadením a výsledok sa dostavil podobe úspechu v obidvoch kategóriách.

Vo výtvarnej oblasti sa na 2. mieste umiestnil so svojou prácou Samuel Ščerbák z IX.B triedy a v literárnej oblasti 3. miesto získala Natália Hoppanová z IX.B triedy. Ceny im osobne odovzdal a k umiestneniu zablahoželal predseda Ústavného súdu pán Ivan Fiačan po slávnostnom oficiálnom otvorení na zasadnutí pléna v priestoroch pojednávanej miestnosti. Slávnostnú atmosféru umocnil aj kultúrny program speváckeho zboru a tanečníkov.

Po vyhodnotení na sledovala prehliadku priestorov Ústavného súdu, počas ktorej si žiaci mali možnosť prezrieť priestory súdu, pracovne sudcov, nádvorie a celý areál súdu.

Našim žiakom srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa invencie a chuti do ďalších súťaží a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školyViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk