Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Spozn��vame Slovensko
22.05.2020


Naše krásne Slovensko spoznávame na hodinách vlastivedy. Od Dunaja po Hornád sme precestovali cez historické, prírodné a kultúrne pamiatky. Spoznali sme veľa zaujímavých zákutí. Niektoré miesta poznáme osobne, na niektoré sa možno v lete vyberieme spoločne s rodičmi.

Nesedíme stále pri počítači, Vzali sme perá, farbičky, nožnice a lepidlo a vytvorili krásne práce. S galériou sa chceme podeliť aj na našom webe.

Žiaci 4.B a pani učiteľka Mgr. Kamila Nagyová

Naše práce
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk