Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

��kola pln�� talentov
21.05.2020


Škola plná talentov je celokošická súťaž základných škôl, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola – ZŠ Staničná 13. Cieľom je podpora tvorivosti žiakov, porovnanie ich schopností s rovesníkmi z iných škôl v rôznych oblastiach a vytvorenie pozitívneho vzťahu ku svojej škole či mestu.

Veľkú zásluhu na zisku titulu majú učitelia, ktorí žiakov na jednotlivé súťaže poctivo pripravovali. Poďakovanie patrí hlavne žiakom, ktorí využili svoje nadšenie, nadanie, talent a počas školského roka úspešne reprezentovali našu školu v jednotlivých disciplínach:

Tvorba prezentácie na PC:
3.miesto: Patrícia Knapová 8.B, Petra Valachovičová 8.B

Spevácka súťaž - Košice Star:
1. miesto Viktória Sarnovská 6.C
2. miesto Lucia Marcinčáková 9.D
2. miesto Tamara Hennelová 3.C

S celkovým počtom - 20 bodov sa nám podarilo naplniť náš cieľ a hrdo sa môžeme pýšiť že sme "Super Škola"!!! Už sa tešíme na zapojenie do súťaže v budúcom školskom roku.

Mgr. Katarína Šarišská, Mgr. Slavka Szemenyaková

Plagát
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk