Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

De�� Eur��py
09.05.2020


V sobotu 9. mája oslávili Slováci, ako aj občania všetkých ostatných členských štátov EÚ, Deň Európy; symbolické narodeniny Európskej únie. Práve 9. mája 1950, krátko po skončení druhej svetovej vojny, navrhol francúzsky minister zahraničia, Robert Schuman novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie spoločného trhu s uhlím a oceľou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania Európskej únie. Jeho myšlienka európskej integrácie je aj po 70 rokoch, zvlášť v tejto dobe, aktuálna.

Členským štátom prináša únia vzájomnú solidaritu, bezpečie, či rešpektovanie a ochranu práv a slobôd občanov. V rámci svojho programu Erasmus+ podporuje Európska Únia vytváranie školských partnerstiev s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu výučby, študentom pomáha rozvíjať ich znalosti a skúsenosti a umožňuje ich výmenu v rámci európskych vzdelávacích inštitúcií.

Jedným zo symbolov Európskej Únie je kruh dvanástich žltých hviezd na modrom podklade. Predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy, ktorá je v tejto dobe nesmierne dôležitá. Počet hviezd však nezodpovedá počtu členských krajín. Podľa viacerých tradícií predstavuje číslo dvanásť dokonalosť, celistvosť a jednotu. To, že sú Európania zjednotení v spoločnom úsilí o mier a prosperitu a že množstvo rozdielnych kultúr, tradícií a jazykov v Európe je pozitívnym prínosom pre kontinent, je vyjadrené aj v motte EÚ ˶Zjednotení v rozmanitosti - United in diversity ̋.

Aj keď sú z dôvodu epidémie koronavírusu momentálne hranice európskych štátov uzatvorené a výmenné pobyty v rámci programu Erasmus+ pozastavené, naša spolupráca s partnerskými školami vo Francúzsku a Španielsku naďalej pokračuje. Vďaka moderným technológiám sme s koordinátormi projektu v pravidelnom kontakte Aj napriek kríze spôsobenej koronavírusom sme si spoločne pripomenuli 70. výročie historickej Schumanovej deklarácie. V sobotu 9. mája 2020 sa online stretnutia projektu Erasmus+ pod názvom ̋Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe" zúčastnili zástupcovia študentov z troch účastníckych krajín. Našu školu reprezentovali žiaci 8.B - Patrícia Knapová, Petra Valachovičová, Dominik Rusňák a žiačka 8.C Nella Tkáčová Sadová. So svojimi francúzskymi a španielskymi rovesníkmi sa porozprávali o momentálnej situácii, o tom, ako trávia dni v dobe zatvorených škôl a ktoré veci im spríjemňujú a uľahčujú tieto dni. Spoločne si vytvorili svoju Ódu na drobnosti - malé každodenné radosti.

Na hodinách anglického jazyka si žiaci našej školy pripomenuli Deň Európy online aktivitami v priebehu prvého májového týždňa. Žiaci 8.B a 8.C vytvorili ku Dňu Európy 2020 krátke videá. V oboch znie známa melódia z Beethovenovej 9.symfónie d moll, ktorú skomponoval ako hudobný podklad pre verše Schillerovej ˶Ódy na radosť ̋. Táto melódia bez slov je hymnou Európskej Únie. V univerzálnom jazyku hudby vyjadruje ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu. Zvlášť v tejto dobe, kedy štáty EÚ spoločne čelia pandémii koronavírusu si uvedomujeme, akými dôležitými hodnotami sú súdržnosť a solidarita v rámci EÚ.

Mgr. D.Lopatníková

Deň Európy v 8.B
Deň Európy v 8.C
Viac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk