Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Jazykov�� kvet
20.04.2020


Súťaž Jazykový kvet „Language flower“ má na Slovensku dlhú tradíciu. Ponúka žiakom možnosť porovnať svoje jazykové zručnosti v rôznych umeleckých oblastiach. Každý rok sa naši talentovaní žiaci zúčastňujú tejto súťaže v dramatickej oblasti, alebo v prednese prózy a poézie. Aj v súčasných ťažkých životných podmienkach, v čase zavretej školy sme sa zapojili a uspeli. Žiačka 9.A triedy Romana Suchá postúpila na krajské finále s prevzatou tvorbou v anglickom jazyku s názvom „Connected“. Autorom tejto prozaickej tvorby je naša bývalá študentka Marianna Ivičiaková. Romana vložila svoje nadanie a lásku k anglickému jazyku. Nahrala video, ktoré porota Jazykového kvetu zhodnotila a vďaka peknému jazykovému prejavu Romany poslala na posúdenie krajskej komisii. Koncom apríla sa teda uskutoční ďalšie postupové kolo. Držme teda Romane Suchej palce.

PaedDr. Mária Feckaninová
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk