Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Dom��ce aktivty ��KD
27.03.2020


Aj počas týchto karanténnych dní sa naše deti z ŠKD nenudia. Popri príprave na vyučovanie, písaní domácich úloh a vzdelávaní sa v domácom prostredí si aj pani vychovávateľky ŠKD pripravujú pre deti zaujímavé aktivity. Raz týždenne sa prostredníctvom našej školskej stránky EduPage prihovárame formou zábavných didaktických hier, doplňovačiek, osemsmeroviek, námetov na prípravu výrobkov z papiera a iného dostupného materiálu v domácnosti. Nezabúdame ani na veselé pracovné listy v cudzích jazykoch, PPT prezentácie a chutné recepty z našej "družinárskej kuchyne". Všetky aktivity sú dobrovoľné a poslúžia rodičom a deťom k zábavnej forme trávenia voľného času aj v tejto mimoriadnej situácii. Všetky naše deti pozdravujeme :)

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD

Detské práce 1

Detské práce 2

Detské práce 3


Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk