Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Sl��vnostn�� otvorenie telocvi��ne
12.02.2020


Dňa 12. februára 2020 navštívila našu školu pani námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbáľová.V rozhovore jej pani riaditeľka predstavila školu, jej fungovanie, hovorili o projektoch, ktoré ZŠ Staničná implementuje, ako aj o materiálnom zabezpečení školy.
V tomto školskom roku prebehla v škole kompletná rekonštrukcia telocvične, a tak sme pozvali pani námestníčku do jej priestorov, kde na ňu čakali žiaci s krátkym kultúrnym programom. Po slávnostnom prestrihnutí pásky a krátkych príhovoroch, pani námestníčka uviedla do života novú telocvičňu prvým slávnostným výkopom a potom si už naši štvrtáci zahrali futbalový zápas v novozrekonštruovanej telocvični. Bolo neprehliadnuteľné, ako sa všetci z vynovenej telocvične tešia a úprimná radosť sršala najmä z oči detí.
Na záver nám pani námestníčka zaželala, aby nová telocvičňa dobre slúžila žiakom i učiteľom, aby sa využívala v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy, ale aj tréningov v Centre voľného času a športových aktivít v Školskom klube detí.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školyViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk