Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Exkurzia 8.ro��n��k na franc��zskom gymn��ziu
11.02.2020


Koncom januára a začiatkom februára sa naši francúzštinári zo všetkých tried 8. ročníka zúčastnili exkurzie na gymnáziu M.R. Štefánika na námestí Laca Novomeského 4. Expozíciu o SNP vrámci 75. výročia povstania organizoval pán Georges De Clercq. Výstava zahŕňala osemnásť plagátov, venovaných povstaniu slovenskej armády voči nacistickému režimu, jeho hrdinom, výzbroji, zahraničných bojovníkov, ktorí sa pridali k povstalcom, represii, až po ľudské straty. Fotografie na paneloch umiestnených na 1.poschodí budovy gymnázia boli doprevádzané textom v slovenčine, angličtine a francúzštine. Žiaci dostali po príchode na výstavu dotazníky s 25 otázkami na tému SNP, aby si tak precvičili svoje porozumenie písanému textu vo francúzštine a schopnosti vyextrahovať z neho kľúčové informácie. Pri odchode dotazníky odovzdali pánovi Le Clercquovi, ktorý vyhodnotí odpovede všetkých účastníkov expozície a určí najlepšieho riešiteľa dotazníka. Dúfame, že sa žiakom akcia páčila a že v budúcnosti budeme mať príležitosť na ďalšiu spoluprácu s bilingválnym gymnáziom M.R. Štefánika.

Mgr. Eva Borošová
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk