Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Deviataci na Gymn��ziu ��rob��rova a Po��tov��
07.02.2020


Dňa 07.02. 2020 sme sa so žiakmi deviateho ročníka vybrali na deň otvorených dverí dvoch košických gymnázií – Gymnázium Šrobárova 1, Gymnázium Poštová 9.
Ako prvé sme navštívili Gymnázium Šrobárova, kde boli žiaci rozdelení do niekoľkých skupín a následne im boli zaujímavou formou predstavené vybrané predmety žiakmi gymnázia, ale aj samotnými učiteľmi, ktorí ochotne odpovedali na položené otázky. Okrem predmetov (matematika, geografia, umenie a kultúra, anglický a nemecký jazyk a ďalšie), ktoré boli deviatakom priblížené formou prezentácií, žiaci mali možnosť vidieť zaujímavé chemické a fyzikálne pokusy v odborných učebniach školy. Deviataci tak mali možnosť pozrieť si aj priestory školy.
Ako druhú školu sme navštívili Gymnázium Poštová, kde žiaci tohto gymnázia sprevádzali našich deviatakov priestormi školy. Odpovedali na otázky a priblížili im život študenta na tomto gymnáziu. Žiaci mali aj tu možnosť navštíviť jednotlivé triedy podľa vlastného záujmu, pričom v každej bol prezentovaný iný predmet. Nahliadli sme tak do chemického laboratória, učebne biológie, do bežných tried, ale aj do telocvične.
Gymnáziám ďakujeme za možnosť navštíviť ich. Dúfame, že sa táto akcia našim žiakom páčila a že informácie i zážitky z tohto dňa našim deviatakom pomôžu pri výbere strednej školy.

Mgr. Lenka Kalafusová
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk