Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Okresn�� kolo ��alianskeho Ma��ka
27.01.2020


V pondelok 27. 1. 2020 sme sa zúčastnili okresného kola 27. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského. Víťazi troch kategórií školského kola si merali umelecké sily v CvČ Domino so žiakmi 10 škôl okresu Košice IV. Žiačka Ester Levčíková (3.A) v I. kategórií získala II. miesto, Tobias Groma (4.B) v II. kategórií a Sára Štofanová (5.B) v III. kategórií získali I. miesto.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Mgr. Ľuboslava Bozogáňová
Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk