Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

7.reprezenta��n�� ples 2020
27.01.2020


V piatok 27. januára 2020 sa konal 7. reprezentačný ples našej školy v reprezentatívnych priestoroch Spoločenského Pavilónu. Rodičia, učitelia ale aj priatelia školy sa mali možnosť zabaviť na hudbu skupiny Family ako aj na vtipoch moderátora plesu Ondreja Kandráča. V úvode večera nechýbal bohatý program, ktorý sa postaral o umelecké zážitky. V programe vystúpil sláčikový komorný orchester CAMERATA LAETITIAE, svojim speváckym talentom nás ohúrili bývalý žiak našej školy André Tatarka a pani vychovávateľka Erika Ontková a o tanečné kreácie sa postarala skupina Whos 'that kidz pod vedením Mgr. art Niny Vengerovej. Na záver programu nechýbalo číslo v spoločenskom tanci, kde vystúpila naša žiačka Laura Sušilová s partnerom a spoločne nás vtiahli do tanečnej atmosféry plesu. Na záver programu nechýbal slávnostný príhovor pani riaditeľky PaedDr. E. Pillárovej, v ktorom poďakovala pedagógom a ostatným zamestnancom školy za ich prácu a vyzdvihla úspechy našich žiakov v súťažiach ako aj zapojenie školy do viacerých projektov, vrátane projektov Erazmus+.

Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke školy PaedDr. E. Pillárovej, Ing. V. Stankovi členovi Rady školy a hlavnému partnerovi plesu, vedeniu školy, mestu Košice a celému prípravnému realizačnému tímu hlavne Rade rodičov a Ing. R. Levčíkovi, predsedovi rady rodičov a členom Rady školy Ing. R. Sušilovi a doc. PhDr. V. Knapovi.

Už teraz sa tešíme, čím nás realizačný tím prekvapí v budúcej plesovej sezóne.

Dovidenia, stretneme sa na 8. reprezentačnom plese!

Mgr. D. SchvarcingerováViac fotiek ...

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk