Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

* * *

Národný projekt

Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie

pre všeobecno- vzdelávacie predmetyRealizátor projektu: Základná škola Staničná 13
Štatutárny zástupca: PaedDr. Eva Pillárová
Ciele a aktivity projektu

Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk