Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Online u��enie nemeck��ho jazyka




04.05.2020


„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa“ hovorí veľmi výstižne Dalajláma. Môžeme s týmto výrokom súhlasiť, ale pravdaže aj nesúhlasiť... Odpovedať si musí každý sám. Od polovice marca tohto roku sa pre nás všetkých zmenil život od základov, najviac zaťažkávajúce, to však bolo a je, pre školopovinné deti. Strach z neznámeho, zmeny vo všetkých oblastiach, zo dňa na deň nové situácie, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť. Hľadali sme priestor, aby sme napriek „zatvorenej škole“ kontakt so žiakmi nestratili, aby sme ich neponechali len vlastným myšlienkam a vyučovanie zachovali, čo možno v najpriateľnejšej podobe pre všetkých.

„Prvú lastovičku“, ktorú sme využili pri výučbe nemeckého jazyka v našej „zatvorenej škole“ bola WocaBee - nová aplikácia, ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa cudzie slovíčka akéhokoľvek jazyka rýchlo, jednoducho a efektívne. Veľa funkcií, veľa zábavy. WocaBee je jazykovo nezávislá aplikácia, takže môže byť použitá pre akýkoľvek cudzí jazyk. Učenie sa a zábava v jednom. Používa rôzne metódy a vyhodnocovacie algoritmy tak, aby bolo učenie čo najefektívnejšie. Poskytuje veľa možností na pohodlné a prehľadné používanie. Žiaci si môžu splniť domácu úlohu, alebo si slovíčka len tak precvičiť – kdekoľvek, či kedykoľvek. S WocaBee sme nadobudli prvé skúsenosti v minulom školskom roku a keďže naši žiaci boli týmto spôsobom nadšení, tak sme zapojili v tomto období žiakov od V.ročníka – do IX.ročníka.

Dnes je to už 7 týždňov , kedy je učenie prostredníctvom WocaBee hrou, žiaci sú nadšení, popri zábave sa učia veľmi rýchlo, opakujú a nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti. Precvičujú pamäť a nenásilnou formou sa učia NEMECKÝ JAZYK. Máme mnohých usilovných, šikovných žiakov, ktorí zbierajú svojím učením a opakovaním Wocapointy a následne sú odmenení, nielen výborným výsledkom a nadobudnutými vedomosťami, ale aj zaujímavými cenami. Hlavnú výhru posledného žrebovania získal za prácu a hru s WocaBee Matej Mach, žiak VII.C našej školy. GRATULUJEME! Herzlichen Glueckwuensch!

Mgr. Zita Meltzerová



Viac fotiek ...





Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk