Základná Škola, Staničná 13, Košice 
Home
Home
Banner Banner Banner Banner Banner

Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)



Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)Dramatiz��cia rozpr��vky (10.05.2018)




Oznamy

Pre rodičov

Kontakt


Základná škola

 

Staničná 13

 

040 01 Košice

 

zsstanicnake@zsstanicnake.sk

 

055/6253720 (riaditeľka)

 

055/6256896 (sekretariát)

 

Riaditeľka školy:

 

PaedDr. Eva Pillárová

 

eva.pillarova@zsstanicnake.sk